Regnbueørret på rømmen i Rogaland og i Møre og Romsdal

Vi følger nå opp to saker med rømt regnbueørret. Èn sak i Vindafjord i Rogaland, og èn i Norddalsfjorden på Sunnmøre.

Osland Stamfisk AS meldte 11. oktober fra om en rømmingshendelse ved sin lokalitet Skigelstrand i Vindafjord. De oppgir selv at hendelsen skal ha oppstått i forbindelse med levering av fisk til slakting. Selskapet har fanget 127 regnbueørret i sine gjenfangstgarn og fisken har en snittvekt på i underkant av 4 kg.

Rømmingsomfanget er ikke avklart ennå.

Norddalsfjorden

Hofseth Aqua sendte 5. oktober inn rømmingmelding etter å ha blitt tipset om fangst av regbueørret av fritidsfiskere i Norddalsfjorden ved Tafjord. Selskapet har selv ute gjenfangstgarn på to av sine anlegg i fjorden, samt ved et settefiskanlegg, og har så langt fanget 51 regnbueørret selv. Fisken har en snittvekt på om lag 4 kg.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til rømmingen.

Vi ønsker tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt regnbueørret til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36. Tipsene vil bidra til et betre bilde av omfang og hvordan fisken sprer seg.

Oppdatert: 19.10.2021