Rapport om reke- og krilldød aktualiserer fortsatte tiltak

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet undersøkt rapporter om massedød av krill, reker og en del andre arter. Fiskeridirektoratet vil bruke rapporten i det videre arbeidet mot uønskede miljøeffekter fra oppdrett.

Rapporten viser at for flertallet av de 90 undersøkte hendelsene kan forskerne ikke se noen åpenbar sammenheng opp mot behandling mot lakselus. Det var likevel flere tilfeller hvor man ikke kan utelukke en sammenheng, og i 3 tilfeller var en slik sammenheng sannsynlig. Disse 3 tilfellene omfattet alle krill. Rapporten gir ingen klare konklusjoner for effekt på andre arter, herunder raudåte og reker.

Utslipp av legemidler har vært et prioritert tema for Fiskeridirektoratets akvakulturtilsyn i perioden 2019-2020. Resultatene fra kampanjen har ført til at tilsyn med utslipp av legemidler nå blir en fast oppgave for akvakulturtilsynet. 

Rapporten fra den nylig avsluttede tilsynskampanjen kan du lese her: Legemiddelkampanjen (fiskeridir.no)

Fiskeridirektoratet har også utgitt to veiledere som klargjør pliktene etter regelverket for å unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljøet ved bruk av legemidler.

Det er nå også på høring nytt regelverk om bruk og utslipp av legemidler. Reglene for bruk av legemidler er har til nå vært begrenset mot lakselus spesielt, med særskilte detaljkrav og forbud. Disse foreslås erstattet med funksjonsbaserte regler som vil gjelde for legemidler generelt. Den nye rapporten vil være et bidrag i de vurderingene oppdretter må gjøre om det nye regelverket blir fastsatt.

Oppdatert: 01.02.2021