Pukkellaks ved Moskenes i Lofoten

Fiskeridirektoratet har mottatt tipsmelding om fangst av fisk ved Moskenes og har fått bekreftet at fangstene dreier seg om pukkellaks.

Tipsmeldingen fra en fritidsfisker gjaldt fangst av 11 fisk ved Glåpen fyr, ved Sørvågen i Moskenes kommune. Fiskene var i størrelsen 1,5-2 kg. Det skal ha vært mye fisk i området og flere båter som fisket etter laks.

Fiskeridirektoratet har mottatt bilder og fått bekreftet at det dreier seg om pukkellaks. Vi er også kjent med at det er fanget en del pukkellaks i Vestfjorden.

pukkellaks-Foto Svein Åge Haar_ (002).jpg
Pukkellaks Foto: Svein Åge Haar

Kjennetegn for pukkellaks er mørke flekker på sporden, tydelig rødfarge på kjøttet og svart tunge. Pukkellaks er en god matfisk.

Fangst av pukkellaks kan meldes til Miljødirektoratet

Vi oppfordrer til at fangst av pukkellaks meldes inn i Miljødirektorates portal for fangst av laks, sjøørret og sjørøye:

Er du i tvil om du har fisket pukkellaks kan du ta bilde av fisken og sende til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på epost: .

Oppdatert: 08.06.2021