Ønsker flere observasjoner av perlesnormanet

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har fått meldinger om observasjoner av perlesnormanet i området Mandal til Stat.

Foto: © Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Perlesnormanet. Foto: © Erling Svensen / Havforskningsinstituttet.

Perlesnormanet er en kolonimanet som kan bli opptil 30 meter lang, og har en sterk neslegift som kan skade fisk.

Både i 1997 og 2001 førte forekomst av maneten til høy dødelighet på oppdrettsfisk.

Fiskeridirektoratet har vært i kontakt med oppdrettere med anlegg i ytre del av kysten fra Agder til Stad og bedt dem være særlig oppmerksom på tilstedeværelse av denne maneten.

Vi ber om at eventuelle observasjoner av maneten rapporteres til Havforskningsinstituttet gjennom «Dugnad for Havet».

Havforskningsinstituttet har mer informasjon om perlesnormaneten.

Oppdatert: 17.12.2021