Omstendigheter ved rømming

Nå skal oppdretter melde fra om omstendighetene ved en rømmingshendelse i Min side.

Ble det utført avlusning, var det uvær, hekt i not eller andre omstendigheter ved rømmingen? Det skal oppdretter nå melde fra om i Min side, som del av rømmingsmeldingen.

Opplysningene er viktig for å ha god statistikk for omstendighetene ved en rømming, og gjøre tiltak. Nå som omstendelighetene ved rømmingen blir del av rømmingsmeldingen på Min side, kan den offentlige statistikken på Fiskeridirektoratets hjemmeside oppdateres raskt og riktig. På sikt vil det også gå automatisk.

Rømmingsstatistikk

Statistikken er et nyttig verktøy for å oppdage trender eller utfordringer knyttet til rømming. Etter hvert vil oversiktene kobles til vår erfaringsbase på fiskeridir.no, med formål om å gjøre det lettere for næringen og for oss å sette i gang tiltak for å hindre rømming.

Erfaringsbasen om rømming

Oppdatert: 12.11.2021