Mogleg lakserømming ved Hadseløya i Nordland

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei hending hjå Nordlaks Produkter AS ved Hadseløya i Nordland.

Ventemerd

Nordlaks Produkter meldte søndag om mogleg rømming på lokaliteten Børøya Slaktemerd i Hadsel kommune i Nordland. Det var då oppdaga hol i ei ventemerd etter at lokale fiskarar hadde fått oppdrettslaks i sine garn.

Fiskeridirektoratet har fått tips om fangst av 14 oppdrettslaks i området sist helg og ser fangstene i samanheng med skaden hjå Nordlaks Produkter.

Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn etter at skaden vart oppdaga, men har så langt ikkje fanga rømt fisk i desse.

Fiskeridirektoratet ønskjer tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til vår døgnopne vaktsentral på telefon 55 23 83 36. Tipsene vil bidra til å få eit betre bilde av omfang og korleis fisken spreier seg.

Oppdatert: 08.01.2021