Midlertidig stans i søknader for tillatelser til særlige formål

Nærings- og fiskeridepartementet innførte 8. mars 2021 midlertidig stans i muligheten for å søke om tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til særlige formål.

Fiskeridirektoratet vil behandle søknader som er kommet inn før forskriften trådte i kraft, men vil etter ikrafttredelsen ikke motta nye søknader.

Stansen gjelder i første runde fram til havbruksstrategien legges frem før sommeren.

Les hele saken hos Nærings- og fiskeridepartementet (regjeringen.no).

Forskriftsendringen finner du her (regjeringen.no).

Oppdatert: 08.03.2021