Lakserømming ved Sørøya i Troms og Finnmark

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Cermaq Norway AS i Sørøysundet i Troms og Finnmark.

Uvær

Cermaq Norway meldte mandag om rømming på lokaliteten Husfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. En av merdene var deformert og det var oppdaget et større hull i en av nøtene etter uvær. Fisken i merden er 1-2 kg i størrelse.

Selskapet har utbedret hullet og har startet arbeidet med å sikre anlegget. Det har vært utfordrende værforhold på stedet. Selskapet har fått 27 oppdrettslaks i gjenfangstgarn i dag.

Fiskeridirektoratet planlegger tilsyn på lokaliteten.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet at publikum melder inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Oppdatert: 23.02.2021