Lakserømming i Sammelsundet ved Kvaløya i Troms og Finnmark

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Cermaq Norway AS i Sammelsundet i Troms og Finnmark.

Cermaq Norway meldte torsdag om rømming på lokaliteten Toknebuktneset i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Det var oppdaget en større skade på en av nøtene etter en arbeidsoperasjon.

Gjenfangst pågår

Selskapet driver gjenfangst ved anlegget og har så langt gjenfanget 97 oppdrettslaks. Fisken som rømte har en snittvekt på 4 kilo.

Fiskeridirektoratet vurderer nå å utvide gjenfangstområdet. Saken vil også bli fulgt opp med rømmingstilsyn.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Oppdatert: 15.01.2021