Inspiserer oppdrettsanlegg etter snøskred

Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Eir» har i dag tatt om bord to tilsynsmedarbeidere fra region Nord, og er på plass ved anlegget i Alta hvor det i går gikk et snøskred.

– Så langt har vi ikke indikasjoner på at noen stor rømming har skjedd. Vi har ikke fått meldinger om at det er skader på anlegget som tilsier at det har rømt fisk. Ved røkting av gjenfangstgarnene i går ble det meldt om én fisk. Vi kan derfor ikke konkludere før det er foretatt en full inspeksjon av anlegget, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord.

Tilsynsmedarbeiderne er i kontakt med lokalitetsansvarlig hos oppdrettsselskapet. En full inspeksjon av anlegget blir gjennomført i løpet av dagen.

Opprydning etter snøskred i anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Foto: © Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.
Opprydning etter snøskred i anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Foto: © Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.

Sikkerhet

Grieg Seafood Finnmark AS fikk i går en sikkerhetsvurdering fra et konsulentselskap som observerte rasstedet fra helikopter. De har, sammen med NVE, konkludert med at det er trygt å oppholde seg på anlegget. Man er derimot frarådet å bevege seg på innsiden av flåten.

Selskapet har derfor inspisert flere merder med ROV (undervannsfarkost). Anlegget har åtte ringer/merder totalt. Fire av disse ligger nærmest land og skredstedet.

Så langt er det meldt om at tre merder er inspisert med ROV. Ingen hull er observert. Ringene ser intakt ut.

Rekkverk over vann er ødelagt og fòrslager er skadet. Selskapet har også meldt at to haneføtter i forankringssystemet er skadet. De vil gå over og se på hele forankringen av anlegget.

Anlegget er fortsatt ikke i normal drift.

Gjenfangst

Grieg Seafood Finnmark AS har satt ut seks lenker med garn på til sammen 1 km, med ulik maskestørrelse. Da garnene ble røktet i går, ble det tatt én oppdrettslaks. Garnene blir også røktet i løpet av dagen.

Tall fra januar viser at det stod til sammen 1,2 millioner fisk i anlegget. Fisken har en gjennomsnittsvekt på 3-4 kilo.

Fiskeridirektoratets vurderinger er at selskapet så langt har gjort tilstrekkelige tiltak. Fokuset nå er på gjenfangst ved anlegget, innenfor 500 meter rundt anlegget.

Fiskeridirektoratet gir foreløpig ikke pålegg om utvidet gjenfangst.

Fiskeridirektoratet er i løpende dialog med Mattilsynet, Statsforvalteren og Grieg Seafood Finnmark AS.

Oppdatert: 16.02.2021