Bedre kontroll med antall oppdrettslaks i anleggene

FHF og Fiskeridirektoratet lyser ut inntil fire millioner kroner til et prosjekt som kan bidra til bedre individkontroll i havbruksnæringen.

Både forvaltningen og næringen ønsker bedre kontroll på antall laks i anleggene. Nøyaktig telling av fisk er en viktig faktor for både effektivitet i produksjonen og etterlevelsen av regelverket.

Det er behov for betydelig økt presisjon og nøyaktighet både i teknikk og teknologi for dagens tellesystemer og -rutiner. Å oppnå akseptabel nøyaktighet for antall fisk i produksjonsenheter vil være et viktig bidrag til at akvakulturnæringen er lønnsom og bærekraftig framover.

Hva forventes av prosjektet?

Prosjektet som blir tildelt midler skal ha som hovedmål å undersøke potensialet for nøyaktig kontroll med antall laks i oppdrett.

Prosjektet skal dokumentere mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll med antall laks under realistiske arbeidsforhold.

Påvirkningsgraden til viktige feilkilder i tellenøyaktigheten skal kartlegges, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner.

Potensialet for økt nøyaktighet i nye teknologier sammenliknet med beste bruk av dagens teknologier skal evalueres.

Hele utlysningen (fhf.no)

Oppdatert: 05.05.2021