Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har nå behandlet den andre søknaden om konvertering av utviklingstillatelser. Akvafuture AS (tidligere Akvadesign AS) har fått konvertert sine to utviklingstillatelser til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.

Det vil si at selskapet nå står fritt til å enten drive tillatelsene videre i det semilukkede anlegget, eller til å benytte tillatelsene i alminnelig produksjon. Før tillatelsene kan tas i bruk som kommersielle tillatelser må imidlertid innehaver søke Fiskeridirektoratet om innplassering i ett eller flere produksjonsområder. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos den eller de aktuelle fylkeskommunene.

Akvafuture AS fikk tildelt to utviklingstillatelser den 5. juni 2018.

Mer om prosjektet

Brev til Akvafuture AS om tilsagn om konvertering av utviklingstillatelser (pdf, 648.6 kB)

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er  å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Om utviklingstillatelser

Oppdatert: 18.12.2020