Utsatt frist for landbaserte anlegg

Frist for registrering av rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg er utsatt til 1. januar 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Endringene gir innehavere av akvakulturtillatelser utsatt frist med å registrere rømmingsteknisk rapport hos Fiskeridirektoratet til 1. januar 2022.

23102020-vehat-fdir-IMG_3246.jpg
Joar Justad, seniorrådgiver i Tilsyns- og miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– Bakgrunnen for utsettelsen er flerdelt; Høringsfristen ble utsatt, veilederen for tilstandsanalyse ble forsinket og situasjonen rundt Covid-19 forsinket arbeidet ytterligere, sier Joar Justad, seniorrådgiver i Tilsyns- og miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– Dette kommer i tillegg til at ordningen er svært omfattende, og sett i lys av de endringene som er gjort de siste par årene, er det naturlig at næringen nå gis lengre tid til å tilpasse seg, sier Justad.

Startpunkt for tilstandsgrader

Tilstandsgrader fastsatt før 1. januar 2022 skal gjelde fra 1. januar 2022.

– Dette innebærer at det ikke har noen konsekvens for de aktører som allerede har fått fastsatt tilstandsgrad for sine anlegg. I tillegg gir dette insentiv til næringen om å utføre tilstandsvurderinger snarlig og sende inn rømmingsteknisk rapport til Fiskeridirektoratet straks denne er klar, sier Justad.

– Fjerner dobbel-sertifisering

I tillegg fjernes kravet om at produktsertifikat for rør skal være utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan. Dette erstattes med et generelt krav om at produktsertifikat for rør skal utstedes av et uavhengig sertifiseringsorgan.

– Dette er en forenkling av ordningen da det tar vekk det som i praksis var en dobbel-sertifisering. Det blir lettere for innehavere av landbaserte akvakulturtillatelser å skaffe rør som tilfredsstiller tekniske krav, sier Justad.

Samtidig blir krav til utførelse av tilstandsanalyser forskriftsfestet, noe som gjør at forskriften samsvarer bedre med «Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte akvakulturanlegg».