Fortsatt god lønnsomhet for oppdretterne av laks og regnbueørret

Lønnsomheten er fortsatt god for oppdretterne av laks og regnbueørret, viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2019. Høye priser er årsaken til det gode resultatetet. Økte kostnader truer imidlertid lønnsomheten.

Samlet ordinært resultat før skatt

Våre beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt i 2019 på 22,7 milliarder kroner. Fordelt utgjorde det 22 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, mens tilsvarende tall var 0,7 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

resultat-for-skatt.jpg

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt har vært høyt siden 2016. Videre viser våre beregninger, om en justerer for inflasjon, at samlet ordinært resultat for fjerde år på rad er nedadgående.

figur-1-utvikling-resultat-for-skatt.jpg
Figur 1: Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2019 verdi.

Driftsmargin

Det var en nedgang i gjennomsnittlige driftsmargin fra 32,4 prosent i 2018 til 27,6 prosent i 2019 for selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret, men en gjennomsnittlig driftsmargin på 27,6 prosent må fortsatt sies å være høy.

driftsmargin.jpg
​​​

I settefiskproduksjonen av laks og regnbueørret finner vi en betydelige lavere driftsmargin enn i matfiskproduksjonen av laks og regnbueørret. Våre beregninger viser imidlertid en økning i gjennomsnittlig driftsmargin fra 11,2 prosent i 2018 til 15,6 prosent i 2019 i dette produksjonsleddet.

figur-2-Utvikling-driftsmargin.jpg
Figur 2: Utviklingen i gjennomsnittlig driftsmargin for selskap med henholdsvis matfisk- og settefiskproduksjon.

Matfiskproduksjon. Salgspris pr. kg slaktet fisk

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg var også høy i 2019. Prismessig er situasjonen i 2019 mye lik 2017 og 2018.

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks var kr 50,28 i 2019 mot kr 50,25 i 2018, mens gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var kr 41,69 i 2019 mot kr 44,91 i 2018.

Matfiskproduksjon. Produksjonskostnader pr. kg

Resultatene fra lønnsomhetsundersøkelsen viser at produksjonskostnadene har vært økende over flere år. Fra 2001 til 2019 har produksjonskostnadene pr.kg økt med 58,8 prosent. Fra 2018 til 2019 økte gjennomsnittlig produksjonskostnader pr. kg med 14,8 prosent. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var kr 34,54 i 2019.

produksjonskostnader.jpg

Årsaken til kostnadsøkning fra 2018 til 2019 var en generell kostnadsøkning, samt økte kostnader som følge av sykdom. I tillegg bidro algeutbruddet i Nord-Norge til økte kostnader i 2019.

Gjennomsnittlig produksjonskostnader pr. kg var på sitt laveste i 2005. Da var gjennomsnittlig produksjonskostnader pr. kg kr 18,58 (i 2019-kroneverdi).

figur-3-Utvikling-produksjonskostnader.jpg
Figur 3: Utvikling i gjennomsnittlig produksjonskostnader pr. kg ved matfiskproduksjonen av laks og regnbueørret.

Om undersøkelsen

Tallene som presenteres er basert på 84,7 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 67,8 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret.

Oppdatert: 26.11.2020