Avklaring om utviklingstillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag 24.11.20 avgjort klagen fra Lerøy Seafood ASA vedrørende målkriterier for prosjektet Pipefarm. Det gis ikke tillatelse til at målkriteriene kan deles opp til hver av de tre Pipefarmene.

Lerøy Seafood Group ASA - Svar på klage

Les mer om utviklingstillatelser

Oppdatert: 24.11.2020