– Dette skal bli bra for både koraller og oppdrettere

Hvordan skal vi kartlegge om det er koraller og svamper i et mulig oppdrettsområde? Dette får vi råd om i en rapport som vi har bestilt fra Havforskningsinstituttet.

– Koraller er spesielt verdifulle og vokser langsomt, men som er mangelfullt kartlagt på Norskekysten. Vi risikerer at disse dyrene blir negativt påvirket hvis et oppdrettsanlegg legges for nært, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet.

Kartleggingsveileder

Fiskeridirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet om faglig bistand til å utvikle en kartleggingsveileder.

– En slik veileder vil kunne være til hjelp for å ivareta sårbar natur samtidig som oppdrettsnæringen får bedre forutsigbarhet, mener Lie.

Tett samarbeid for å sikre bærekraftig forvaltning

Fiskeridirektoratet skal samarbeide med Miljødirektoratet om å lage felles retningslinjer for å kartlegge sårbart naturmangfold ved søknad om akvakultur. Koraller og svamper blir en viktig del av dette.

– Vi er helt avhengige av å samarbeide tett med ledende forskningsmiljøer som Havforskningsinstituttet når vi skal forvalte spennende og viktige næringer på en bærekraftig måte. Jo mer presis kunnskap vi får, jo bedre settes både næringsutøvere og forvaltningen i stand til å ivareta både naturmangfold og næringsutvikling på en god måte. Dette skal bli bra både for koraller og oppdrettere, avslutter Lie.

Oppdatert: 23.11.2020