Rømming i Hardangerfjorden

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Mowi ASA i Hardanger.

Selskapet meldte inn hendinga 4. oktober. Det var då oppdaga ei større flenge i ei av nøtene på lokaliteten Svåsandneset i Ullensvang kommune.

Fisken i den aktuelle nota er oppdrettslaks med ei snittvekt på 3,7 kilo.

Omfanget av rømminga er ikkje klarlagt.

Ønskjer tips

For å få eit bilde av omfang og spreiing ønskjer Fiskeridirektoratet tips frå publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønskjer også bilde av eventuelle fangstar.

Tips kan meldast inn til FMC – Fiskeridirektoratet sin døgnopne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Gjeldande regelverk for fiske må følgjast.

Oppdatert: 13.10.2020