Utbetalinger fra Havbruksfondet

I oktober blir 2,25 milliarder kroner utbetalt fra Havbruksfondet til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner.

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra tildelinger av vekst i oppdrettsnæringen.

Stortinget har bestemt at kommunene skal få en fast sum til fordeling i år og neste år. I år blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.

Ny produksjonsavgift fra 2022

Fra 2022 vil kommunene få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.

Oppdatert: 29.09.2020