Utbetalinger fra Havbruksfondet

I oktober blir 2,25 milliarder kroner utbetalt fra Havbruksfondet til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner.

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra tildelinger av vekst i oppdrettsnæringen.

Stortinget har bestemt at kommunene skal få en fast sum til fordeling i år og neste år. I år blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.

Ny produksjonsavgift fra 2022

Fra 2022 vil kommunene få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.

  • For å drive oppdrett av laks og regnbueørret kreves det tillatelse. Nye tillatelser tildeles fra staten mot vederlag. Tidligere har det variert om kommunene har fått noe av inntektene, og hvor stor andel de i så fall har fått.
  • Havbruksfondet ble opprettet i 2016. -Inntektene til havbruksfondet kommer fra innbetalinger fra oppdrettsaktørene som kjøper vekst, samt fra en avgift på årlig produksjon. Tilbud på vekst er styrt av trafikklyssystemet .
  • Havbruksfondet fordeler kommunesektorens andel av inntekter fra næringen. I 2016-2019 fikk kommunesektoren 80 prosent av salgsinntektene.
  • Stortinget har bestemt at kommunene får til fordeling en fast sum i 2020 og 2021. I 2020 blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.
  • Kommunene vil fra og med 2022 få 40 prosent av salgsinntektene. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift. Avgiftssatsen er satt til 40 øre per kilo laks, og er anslått å gi kommunene inntekter på rundt 500 millioner kroner årlig.
  • Inntektene fra Havbruksfondet gir et betydelig tilskudd til kommuneøkonomien for mange oppdrettskommuner. Dette er ekstra inntekter på toppen av ordinære tilskudd og som disponeres fritt.
Oppdatert: 29.09.2020