Ny skade på havmerden på Frohavet

Ocean Farming meldte søndag at det var oppdaget en ny skade på havmerden på Frohavet.

Fiskeridirektoratet planlegger inspeksjon på anlegget i slutten av uken når det er ferdig tømt og all fisken er sendt til slakteri. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.

Det er lite sannsynlig at den siste skaden har forårsaket noen omfattende rømming.

Ønsker tips

Tips om fangst av rømt oppdrettsfisk kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Rømming fra havmerden

Oppdatert: 14.09.2020