Miljøovervåking etter lakserømminger i Trøndelag

Fiskeridirektoratet følger opp rømmingshendelser meldt inn av Lerøy AS og Ocean Farming AS i Trøndelag med pålegg om miljøovervåking.

Overvåking av vassdrag

Fiskeridirektoratet har gitt Lerøy og Ocean Farming pålegg om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag etter rømmingshendelsene i Frøyfjorden og på Frohavet i august og september. Det dreier som om henholdsvis sju og ti vassdrag som skal undersøkes.

Selskapene er allerede i gang med planlegging av tiltakene.

Fiskeridirektoratet vurderer å gi et lignende pålegg til Mowi etter hendelsen i Innerfolda i Nærøysund . Der pågår fremdeles gjenfangstfiske i sjø og selskapet har gjenfanget om lag 100 individer.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet tar imot tips fra publikum om fangst av rømt fisk. Dette kan meldes inn til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral (FMC) på telefon 55 23 83 36.

Les mer

Ny skade på havmerden på Frohavet

Lakserømminger i Frøyfjorden

Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet

Lakserømming i Nærøysund i Trøndelag

Oppdatert: 23.09.2020