Miljøovervåking etter lakserømminger i Nordland og Troms og Finnmark

Fiskeridirektoratet følger opp rømmingshendelser meldt inn av Mowi ASA i Nordland og av Salmar Farming AS i Troms og Finnmark med pålegg om miljøovervåking.

Nordland

Mowi meldte 18. juni inn en hendelse med hull i not ved lokaliteten Brattholmen i Herøy i Nordland. Omfanget av rømmingen er ikke avklart. Fisken var ca 3 kilo i snittvekt på rømmingstidspunktet.

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i fire vassdrag etter hendelsene. Det dreier seg om Vefsnavassdraget, Ranavassdraget, Røssåga og Fustavassdraget. De to førstnevnte av disse har status som nasjonale laksevassdrag.

Troms og Finnmark

Salmar meldte 16. januar og 2. februar inn hendelser med hull i not ved lokaliteten Borvika ved Sørøya. Selskapet har nylig foretatt opptelling på lokaliteten, denne viser en manko på rundt 7900 fisk i de to merdene. Størrelsen på fisken var om lag 2 kilo på rømmingstidspunktet.

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i to vassdrag, Altaelva og Repparfjordselva, etter hendelsene. Begge elvene har status som nasjonale laksevassdrag.

Ønsker tips

Tips om fangster av oppdrettsfisk kan meldes inn til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral (FMC) på telefon 55 23 83 36.

Oppdatert: 11.09.2020