Lakserømminger i Frøyfjorden

Fiskeridirektoratet følger opp tre rømmingshendelser meldt inn av Lerøy AS i Frøyfjorden i Trøndelag.

Tre lokaliteter

Lerøy Midt meldte 22. august inn en hendelse med hull i not ved lokaliteten Omsøyholman i Frøyfjorden. Den skadde nota er tatt opp, og vil bli inspisert på notverksted av Fiskeridirektoratet i dag.

Selskapet har foretatt opptelling som viser en manko på rundt 10 000 fisk i merden.

Lerøy har også meldt inn to andre hendelser i samme område. Ved lokaliteten Hofsøya ved Inntian ble det 16. august oppdaget hull i nota og en makrellstørje i merden. Ved lokaliteten Edøya 2 i Frøysundet ble det 28. august meldt om hull i not. Fiskeridirektoratet har gitt pålegg om telling etter begge disse hendelsene.

Selskapet driver gjenfangst i området etter pålegg fra Fiskeridirektoratet. Den rømte oppdrettslaksen er rundt 1- 2 kg i størrelse. Fiskeridirektoratet vil også vurdere å gi pålegg om overvåking av vassdrag etter disse hendelsene.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet har mottatt tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. For å få et bilde av omfang og spredning ønsker vi flere slike tips.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Gjeldende regelverk for fiske må følges

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmennheten.

Gjenfangstfisket utføres av fartøy leid inn av selskapet og utføres etter strenge vilkår.

Oppdatert: 01.09.2020