Lakserømming i Lødingen i Nordland

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Nordlaks Oppdrett AS, Nordland.

Nordlaks meldte 24. september om rømming fra lokaliteten Hallvardøy i Lødingen kommune i Nordland. I forbindelse med inspeksjon etter uvær observerte ansatte på anlegget et hull i en not på 1,5x1,5 meter.

Fisken i den aktuelle merden er om lag 1,6 kg i snitt, og selskapet driver gjenfangst i området. Det er så langt gjenfanget 19 laks.

Fiskeridirektoratet er i dag på inspeksjon på lokaliteten.

Ønsker tips

Tips om fangster av oppdrettsfisk kan meldes inn til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral (FMC) på telefon 55 23 83 36.

Oppdatert: 28.09.2020