Alltid oppdaterte rømmingstall

Fiskeridirektoratet oppgraderer fra månedlige til kontinuerlig oppdaterte rømmingstall på nett.

Frem til nå har rømmingstall blitt oppdatert månedlig. Nå oppdateres rømmingsoversikten automatisk hvert kvarter.

– Vi formidler nå informasjonen direkte ut til næringen og til publikum i nærmest sanntid. Dette er et viktig skritt for å belyse et prioritert område for oss og for å oppnå mer åpenhet i forvaltningen, sier kyst- og havbruksdirektør, Øyvind Lie.

Det er laget statistiske visninger for rømt oppdrettsfisk, oversikt over omstendighetene ved rømming og en hendelsesoversikt for inneværende år.

Rømmingsstatistikken

Nye visninger

Den grafiske framstillingen av omstendigheter ved rømming har fått nytt design og det er lagt til nye oversikter.

– Alle selskap som arbeider med oppdrettsfisk skal kunne bruke oversiktene og erfaringene i sine risikovurderinger, sier seniorrådgiver Knut Lervåg i Fiskeridirektoratet.

Dersom det utvikler seg trender som viser at enkelte type hendelser inntreffer oftere vil næringen kunne se dette raskt og sette i gang tiltak.

– Vi arbeider også med å innhente mer informasjon om hver enkelt rømming slik at statistikk over omstendigheter ved hendelser kan bli publisert automatisk, sier Lervåg.

Rømmingsstatistikken

Oppdatert: 29.09.2020