Avslutter dispensasjonsperiode

Innen 1. september skal det være gjennomført fysisk inspeksjon av oppdrettsanlegg som har fått anleggssertifikat basert på dispensasjon fra dette kravet. Utstedelse av nye anleggssertifikat skal følge regelverket på vanlig måte.

Fiskeridirektoratet åpnet i mars for at akkrediterte inspeksjonsorganer som utsteder anleggssertifikat kunne søke om dispensasjon fra kravet om fysisk inspeksjon i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat.

De fleste selskapene søkte om dispensasjon, og disse ble innvilget frem til 1. september 2020.

Fiskeridirektoratet ser ikke lenger behov for dispensasjon fra regelverket og det legges derfor ikke opp til forlengelser av de dispensasjoner som allerede er utstedt.

Begrense spredning av virus

Begrunnelsen for dispensasjonsperioden var den akutte og uavklarte situasjonen rundt covid-19 og Helsedirektoratets omfattende nasjonale tiltak for å hindre spredning av viruset. I tillegg hadde enkelte kommuner vedtatt lokale restriksjoner.

Fiskeridirektoratet vurderte da at gjennomføring av fysiske inspeksjoner etter NYTEK-forskriften § 25 kunne medføre fare for spredning av koronaviruset.

Nå har samfunnet gradvis åpnet opp igjen og de fleste næringer har funnet en god måte å håndtere smittevern på.

Fiskeridirektoratet forventer at akvakulturnæringen og dens vare- og tjenesteleverandører håndterer arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte – også med tanke på smittevern.­

Fiskeridirektoratet har åpnet opp igjen for tilsyn hos akvakulturvirksomheter, i tråd med gjeldende smittevernregler. Situasjonen vurderes fortløpende.

Oppdatert: 17.08.2020