Rømt laks i Tingvollfjorden

Genetiske analyser viser at den rømte laksen som er fanget i Tingvollfjorden stammer fra Aquagens anlegg Honnhammervika.

Det er siden 23. juni fanget i overkant av 270 fisk, der mesteparten av den gjenfangede fisken er fanget i laksenøter i området rundt lokaliteten. Lokaliteten tilhører Aquagen AS.

Genetiske tester gjennomført av Aquagen AS har vist at den gjenfangede laksen stammer fra én bestemt fiskegruppe som står på lokaliteten Honnhammervika i Tingvollfjorden.

Selskapet har ikke lykkes i å avklare rømmingsomfanget eller hvordan rømmingen har funnet sted, men Fiskeridirektoratet vil i samsvar med selskapet pålegge telling av lokaliteten i nær fremtid.

Fiskeridirektoratet følger opp selskapet gjennom tilsyn.

Ønsker flere tips

For å få et best mulig bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet fremdeles tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster. Tipser kan bli kontaktet for prøvetaking (skjell).

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmenheten.

Oppdatert: 08.07.2020