Nye frister for å kjøpe laksevekst

Auksjonen av kapasitet etter forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2020 har blitt åpnet igjen. Ny frist for påmelding til auksjonen er 21. juli 2020 klokken 23:59.

Vi minner om at alle som skal delta i auksjonen, inkludert alle som allerede har sendt inn påmelding, må sende inn akseptskjema og skjema for minstenivå til innen 21. juli 2020.
Begge skjemaene finner du i høyremenyen på denne siden.

I tillegg har det blitt fastsatt ny frist for selskap som har oversatt fristen for å kjøpe vekst til fastpris, eller såkalt unntaksvekst, jamfør forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2020 § 12 første ledd bokstav b. Ny frist for søknad er 24.juli 2020. Ved oppmøte hos fylkeskommunen må søknaden være mottatt den 24. juli 2020 klokken 15:00.

For nærmere informasjon se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet: 
Ny frist for å kjøpe laksevekst» (regjeringen.no)  og forskriftsendringene (som ligger i høyremeny på denne siden).

Oppdatert: 17.07.2020