Kunngjøring av registrerte budgivere til auksjon av produksjonskapasitet

Fiskeri- og sjømatministeren utsatte tidsfristen for oppdrettere til å melde seg på til auksjonen av laksevekst. Påmeldingsfristen utløp 21. juli 2020 klokken 23:59. Til sammen er det 42 påmeldte selskaper til auksjonen. Auksjonen vil ha oppstart 18. august 2020.

Av konkurransehensyn skulle opplysningene om påmeldte til auksjonen i utgangspunktet ikke offentliggjøres. Fiskeridirektoratet har nå blitt gjort oppmerksom på at fullt navn på de fleste registrerte budgivere til auksjonen ved en feil har vært offentlig tilgjengelig via einnsyn.no fra 29. mai til 27. juli. Dette skyldes feil ved Fiskeridirektoratets arkiv. Fiskeridirektoratet beklager denne feilen, og opplysningene er nå fjernet fra einnsyn.no.

For å sikre alle lik informasjon om registrerte potensielle budgivere, har Fiskeridirektoratet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å publisere komplett liste over alle registrerte budgivere.

Komplett liste over registrerte potensielle budgivere

1

Sinkaberg-Hansen

2

Emilsen Fisk AS

3

Norway Royal Salmon ASA /NRS Farming AS

4

Cermaq Norway AS

5

Seløy Sjøfarm AS

6

Erviks Laks og Ørret AS

7

Grieg Seafood ASA

8

Salmar Farming AS

9

Lofoten Sjøprodukter AS

10

Mowi ASA

11

Øyfisk AS

12

Midt-Norsk Havbruk AS

13

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

14

Kleiva Fiskefarm AS

15

Rogaland Fjordbruk AS

16

Gratanglaks AS

17

Måsøval Fiskeoppdrett AS

18

Nova Sea AS

19

Ballangen Sjøfarm AS

20

Arnøy Laks AS

21

Eidsfjord Sjøfarm AS

22

Vega Sjøfarm AS

23

Tomma Laks AS

24

Lovundlaks AS

25

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

26

Knutshaugfisk AS

27

Kobbvåglaks AS

28

Ellingsen Seafood AS

29

Bremnes Seashore AS

30

Nekton Havbruk AS

31

Vardiar AS

32

Finnøy Fisk AS

33

Eidesvik Laks AS

34

Lerøy Seafood Group ASA

35

Wenberg Fiskeoppdrett AS

36

Edelfarm AS

37

Salaks AS

38

Hofseth Aqua AS

39

Nordlaks Oppdrett AS

40

Campus Blå Norsk Havbrukssenter AS

41

Salmonor AS

42

Fossing Storsmolt AS

Oppdatert: 28.07.2020