De første utviklingstillatelsene er konvertert

Fiskeridirektoratet har nå behandlet den første søknaden om konvertering av utviklingstillatelser. Ocean Farming AS var det første selskapet som søkte om utviklingstillatelser og er nå også først ute med å få konvertert utviklingstillatelsene til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.

Det vil si at selskapet nå står fritt til å enten drive tillatelsene videre i Havmerden/Ocean Farm 1, eller til å benytte tillatelsene i alminnelig produksjon. Før tillatelsene kan tas i bruk som kommersielle tillatelser må imidlertid innehaver søke Fiskeridirektoratet om innplassering i ett eller flere produksjonsområder. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos den eller de aktuelle fylkeskommunene.

Ocean Farming AS fikk åtte utviklingstillatelser 26. februar 2016. Ocean Farm 1 er kort oppsummert et halvt nedsenkbart stålanlegg for eksponerte lokaliteter og Ocean Farming AS har hatt to utsett på lokaliteten Håbranden i Frøya kommune i Trøndelag.

Mer om prosjektet Ocean Farm 1

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er  å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Om utviklingstillatelser

Oppdatert: 07.07.2020