Påmelding til auksjon av laksevekst

Registreringsskjema som budgiver for akvakulturtillatelser gjennom auksjon er nå åpnet. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at auksjonen skal holdes i august.

Auksjonen i 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret gjennomføres av Fiskeridirektoratet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet.

Registrering som budgiver gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 1. juli 2020 kl. 23:59. Auksjonen starter 18. august 2020.

Det er opprettet en egen informasjonsside for mer utfyllende informasjon.

Oppdatert: 18.05.2020