Opptelling etter rømming i Trøndelag

Fiskeridirektoratet mottok tidlig i april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. Selskapet meldte denne uken at rømmingsomfanget er på om lag 8900 oppdrettslaks.

Bjørøya AS meldte inn hendelsen 10. april etter å ha oppdaget tre flenger i en av nøtene i forbindelse med en arbeidsoperasjon. Selskapet gjenfanget 378 individer i gjenfangstfiske i fjorden etter hendelsen.

Det er nå foretatt opptelling, og Bjørøya AS melder at om lag 8900 oppdrettslaks har rømt. Fisken har en snittvekt på 5,5 kg.

Fiskeridirektoratet vil nå vurdere om selskapet skal få pålegg om skadebegrensende tiltak i vassdrag i området.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmenheten.

Oppdatert: 07.05.2020