Pigghå gjennom not

1 500 oppdrettslaks rømte etter at pigghå tok seg igjennom not i Stadt kommune.

Fiskeridirektoratet mottok rømmingsmelding fra Nordfjord Forsøksstasjon AS angående lokalitet Hundvika Aust (39477) i Stad kommune lørdag 18. april.

Det foreløpige anslaget er at 1 500 laks har rømt. Størrelsen på fisken er på rundt 1,5 kg.

Selskapet meldte om åtte pigghå som hadde tatt seg igjennom nota. De ble oppdaget under en avlusningsoperasjon. Dykker sjekket hele nota samme dag.

Fiskeridirektoratet har fulgt opp saken direkte med selskapet. Gjenfangstfiske er igangsatt, tre laks er gjenfanget så langt.

Mattilsynet ble varslet samme dag. Oppdrettsselskap i nærheten har også blitt varslet om hendelsen.

For spørsmål om mattrygghet, kontakt Mattilsynet, tlf: 22 40 00 00.

Mottak av fisk

De som får fisk som stammer fra rømming kan ringe selskapet på tlf: 975 87 686. Fisken kan leveres på Davik, Sørsida 1851 eller Hamrevegen 53.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmenheten.

Oppdatert: 21.04.2020