MTB på lokalitetsnivå og driftsplaner

Dispensasjonssøknader om MTB på lokalitetsnivå og søknader om endring av driftsplan knyttet til koronavirus.

For å sikre en enhetlig behandling skal alle dispensasjonssøknader om MTB på lokalitetsnivå behandles av Fiskeridirektoratets region Midt.

Dette gjelder også for søknader om endring av driftsplaner tilknyttet samme situasjon.

Dette gjelder saksbehandlingen etter akvakulturregelverket .

Fiskeridirektoratet har laget et eget skjema som skal brukes til dispensasjonssøknadene om MTB på lokalitetsnivå.

Endring av driftsplaner sendes til Altinn  på vanlig måte.

Oppdatert: 08.04.2020