Nytt akvakulturregister

Fiskeridirektoratet har laget en helt ny løsning for Akvakulturregisteret.

Det nye Akvakulturregisteret vil rulles ut gradvis, og det kommer fortløpende oppdateringer av nye versjoner, som inneholder nye funksjoner.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

– Den nye løsningen innebærer en betydelig forbedring i infrastruktur og brukervennlighet. Etter hvert som registeret bygges ut med nye funksjoner vil det gi bedre informasjon til både næring, forvaltning og allmennheten, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Den nye løsningen er allerede tilgjengelig for de som skal arbeide direkte med registeret, både for ansatte i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene. I løpet av året får alle lesetilgang.

– Intensjonen er å lansere en versjon med den nye funksjonaliteten for alle i løpet av året. Vi arbeider med å få dette på plass så snart som mulig, sier Holmefjord.

– Prosessen har vært tidkrevende, men vi er svært fornøyde med det vi har fått til, konstaterer hun.

Akvakulturregisteret er et realregister (les mer om dette nederst i saken). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for forvaltningsdelen av registeret, mens Brønnøysundregistrene er ansvarlig for opplysninger knyttet til tinglysningsdelen.

Hva er nytt?

– Kort fortalt har Akvakulturregisteret blitt bygget opp på nytt, sier Anne B. Osland, som leder seksjonen i Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for Akvakulturregisteret.

– Med dette har vi fått på plass et nytt utseende, som innebærer en rekke nye måter å lese, organisere og skrive inn informasjon på, sier Osland.

Skjermdump fra det nye Akvakulturregisteret

NYTT: Slik ser det nye Akvakulturregisteret ut. Snart er det tilgjengelig for alle. Skjermdump: © Fiskeridirektoratet.

En god del arbeid er lagt ned i å presentere informasjonen i registeret på en oversiktlig måte. Det skal være enkelt og intuitivt.

– Stikkordene her er visuell forenkling, og en standardisering og forbedring av hvordan informasjonen vises i registeret, sier Osland.

En av nyvinningene er en ny og bedre søkefunksjon med filtrering. Det er også lagt inn visningsfunksjon av kapasitetshistorikk på tillatelsesnivå og et kart tilknyttet den enkelte lokalitet – basert på innrapportert lokalitetskoordinater.

– Vi har utbedret feilmeldingshåndteringen, vi har nå en bedre og enklere kvalitetssikring av data, og en mer oversiktlig gjennomgang av vedtaksinformasjonen, sier Osland.

Anne B. Osland, sjef for Tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

– Vi har også ambisjoner om at det tekstlige innholdet i vedtakene på sikt skal bli tilgjengelig via den nye visningen av registrerte tillatelser og lokaliteter, sier Osland.

Det er også lagt inn miljørapporter, hvor man kan få tilstandsinformasjon for hver enkelt lokalitet. I tillegg vises overføringer og tinglyste panteretter.

Fortsatt tilgjengelig

I en overgangsfase vil den gamle løsningen være tilgjengelig for offentligheten via www.fiskeridir.no , og vil bli oppdatert hver 14. dag frem til det nye Akvakulturregisteret blir tilgjengelig for alle.

Akvakulturregisteret er et realregister .

 • Hva er et realregister?
  • offentlig register for visse typer formuesgoder hvor rettigheter over formuesgoder må innføres (anmerkes) for å få rettsvern
 • Hvorfor er et realregister viktig?
  • tinglyste rettigheter og heftelser registreres der
  • positiv- og negativ rettslig troverdighet
   • man kan stole på at det som er registrert, er riktig, og at det som ikke er registrert, ikke gjelder
 • Registeret inneholder en forvaltningsdel og en tinglysningsdel.
  • Fiskeridirektoratet er ansvarlig for forvaltningsdelen til registeret, medregnet utlevering og registrering av innholdet i akvakulturtillatelsen (hva slags tillatelse, lokalitet, nummer mv.).
  • Brønnøysundregistrene fører inn og er ansvarlig for opplysninger knyttet til tinglysningsdelen. Tinglysning gir rettsvern.
  • Opplysningene i Akvakulturregisteret er offentlige. Det vil si at alle kan få opplysninger om heftelser og rettigheter som er registrert i Akvakulturregisteret.

Formålet med Akvakulturregisteret:

 • sørge for at rettslige disposisjoner til eller i en akvakulturtillatelse får rettsvern mot andre rettsstiftelser
 • gi næringen og da særlig kreditorene, en oversikt over vesentlige vedtak vedrørende tillatelsen
 • et verktøy for å kunne utøve tilsyn og kontroll pålagt i akvakulturloven og tilhørende forskrifter

berøre og klargjøre plikt- og rettighetsforholdet mellom innehaver av tillatelse, panthavere, forvaltningen

Oppdatert: 26.02.2020