Klart for søknader om kapasitetsjusteringer i produksjonsområder

Fiskeridirektoratet har nå kunngjort tilbud om 1 prosents kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder og tilbud om såkalt unntaksøkning i røde områder. Oppdrettere som søker om kapasitetsjustering må søke aktuell fylkeskommune om dette.

Kunngjøringene, søknadskjema og forskrifter er lagt ut på siden om kapasitetsjusteringer . I tillegg vil de som søker finne en egen brukerveiledning om hvordan de skal gå fram for å søke om kapasitetsjusteringer.

Oppdatert: 05.02.2020