Rømming i Vest-Finnmark

Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya.

Fiskeridirektoratet gjennomfører fredag 17 januar tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene. Rømmingsomfanget er så langt ikke klarlagt.Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og har så langt fanget 18 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden har en vekt på ca 2 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips om fangster kan meldes inn til:

FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 17.01.2020