Rømming i Nordland

Fiskeridirektoratet mottok 30. desember melding fra Mowi Norway AS om rømming på lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune.

Dødfiskoppsamleren hadde gått gjennom nota og forårsaket en større flenge i bunnen av nota.

Selskapet har foretatt opptelling etter hendelsen og opplyser at det har rømt 2 540 oppdrettslaks. Det er så langt gjenfanget 53 individer. Fisken har en snittvekt på 2.2 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 02.01.2020