Oppdatering om rømming på Hitra

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos Knutshaugfisk AS etter rømmingshendelsen ved deres lokalitet Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra før jul. Rømmingsomfanget vil først bli klart etter utslakt i februar.

Selskapet har meldt at det oppstod relativt store flenger i nota etter et uhell under en arbeidsoperasjon. Oppdrettslaksen i anlegget har en snittvekt på ca 4.5 kg. Selskapet har gjenfanget 17 fisk, og det fangstes også rømt fisk av andre i området.

Utfra de opplysningene Fiskeridirektoratet har fått så langt vurderer vi at omfanget av rømmingen kan være i størrelsesorden 5 000 – 10 000 fisk.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 02.01.2020