Oppdatering om rømming i Vest-Finnmark

Fiskeridirektoratet mottok 2. og 3. februar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya, etter at det ble oppdaget hull i nøtene i to ulike merder.

Selskapet meldte også inn en hendelse fra samme lokalitet 16. januar.

Rømmingsomfanget ved lokaliteten er ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og har fanget 9 oppdrettslaks etter de to siste hendelsene. Fisken i de skadde merdene har en vekt på ca 1-2 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips om fangster kan meldes inn til:
FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 05.02.2020