Rømming på Hitra

Fiskeridirektoratet mottok torsdag kveld melding fra Knutshaugfisk AS om rømming fra deres lokalitet Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra.

Ifølge selskapet oppstod det flenger i nota etter et arbeidsuhell under en arbeidsoperasjon.

Rømmingsomfanget er ikke klarlagt, men oppdrettslaksen i anlegget har en snittvekt på ca 4.5 kg. Fiskeridirektoratet vil gjennomføre tilsyn iløpet av helgen.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 20.12.2019