Rømming i Hardanger

Fiskeridirektoratet fekk fredag melding frå Lingalaks AS om rømming frå deira lokalitet Bergadalen i Kvam herad.

Ifølgje selskapet vart det fredag oppdaga ei flenge i nota under ROV-inspeksjon.

Rømmingsomfanget er ikkje klarlagt, men oppdrettslaksen i anlegget har ei snittvekt på 3-4 kg. Selskapet har ute gjenfangstgarn, og har i løpet av helga gjenfanga 7 laksar.

Fiskeridirektoratet har òg fått inn tips frå andre om fangst av rømt oppdrettslaks i denne storleiken i området.

Fiskeridirektoratet ynskjer fleire tips

For å få eit bilete av omfang og spreiing ynskjer Fiskeridirektoratet fleire tips frå publikum om fangst av rømt fisk i området.

Tips kan meldast inn til FMC – Fiskeridirektoratet si døgnopne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet vil understreke at gjeldande regelverk for fiske må fylgjast.

Oppdatert: 23.12.2019