Rømming i Finnmark

Fiskeridirektoratet mottok 13. desember melding fra Lerøy Aurora AS om at en liten vågehval hadde kommet inn i en av merdene på lokaliteten Åpenvik i Varangerfjorden.

Selskapet klarte i løpet av dagen å frigjøre hvalen, og den svømte selv bort fra anlegget.

Nota hadde en flenge der hvalen kom inn og det er antatt at fisk har rømt, men rømmingsomfanget er ikke klarlagt. Oppdrettslaksen i anlegget har en snittvekt på 4.7 kg. Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet etter hendelsen, og har gitt pålegg om utvidet gjenfangstfiske.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 18.12.2019