Fire nye erfaringsark i erfaringsbasen

Næring og forvaltning deler erfaringer om hendelser, årsaker og tiltak i en erfaringbase. Dette gjør vi for å støtte risikovurderingen i bedriftene. Basen er stadig i utvikling.

De fire nye arkene er:

  • Stang til taknett brakk under en storm og forårsaket hull i not
  • Heving av gjennomgående håvtau førte til store skader på notposen
  • Risiko for hull i notpose ved håndtering av dødfiskhåv
  • Slange løsnet da en defekt strammestropp sviktet og fisken kunne rømme gjennom et usikret avløpsrør og ut i sjøen

Erfaringsbasen finner du her.

Oppdatert: 10.12.2019