Rømming av oppdrettslaks i Troms

Fiskeridirektoratet mottok fredag 15. november melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Oterneset i Vågsfjorden utenfor Harstad.

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene.

Rømmingsomfanget er ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og fanget 4 individer. Fisken i den skadde merden har en snittvekt på 4 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 22.11.2019