Fiskeridirektoratet foreslår endringsforskrift og veileder til teknisk forskrift for landbaserte anlegg

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Det viktigste i denne endringen var forenklinger av ordningen.

NFD har fastsatt endringer i teknisk forskrift for landbaserte akvakulturanlegg

Samtidig som disse endringene har blitt fastsatt, foreslår Fiskeridirektoratet ytterligere endringer i forskriften. Her foreslår vi blant annet en forskriftsfesting av funksjonsbaserte krav til tilstandsanalyser av landbaserte anlegg, og at tilstandsgrader fastsatt før 01.01.2021 skal begynne å løpe fra 2021. Sammen med forslaget sender vi ut veileder for tilstandsanalyse.

Vi foreslår også en lemping av krav til produktsertifisering av rør, slik at eksisterende produktsertifikater i rørmarkedet kan benyttes på landbaserte akvakulturanlegg.

I tillegg inneholder endringsforslaget en del mindre endringer og presiseringer, samt noe omstrukturering for å gjøre forskriften enklere å forstå.

Fristen for å komme med høringsinnspill er 2. mars 2020. Høringssvar sendes til

Høringsdokument om forslag til endring i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte anlegg

Oppdatert: 22.11.2019