Bedre datagrunnlag når rømming og gjenfangst meldes i Min side

Nå sender oppdretterne inn alle rømminger, mistanke om rømming og resultater av gjenfangst via Fiskeridirektoratets Min side.

– Når alle meldinger om rømminger og gjenfangst av rømt oppdrettsfisk kommer inn til oss digitalt, har opplysningene bedre kvalitet og vi får inn den samme informasjonen fra alle oppdrettere. Slik kan vi gjøre en bedre jobb i etterkant av rømmingene. Vi får også flere sammenliknbare data, som på sikt vil si oss mer om årsaker og bidra til bedre erfaringsutveksling, sier direktør på Kyst- og havbruksavdelingen, Øyvind Lie.

Min side er Fiskeridirektoratets sikre kanal for dialog med akvakulturnæringen. Man logger inn med ID-porten og opplysninger hentes fra offisielle registre over selskap og privatpersoner. Foruten tjenester for akvakultur- og fiskerinæringen, kan per i dag turistfiskebedrifter registrere bedrift og fangst og privatpersoner registrere seg for hummerfiske i Min side.

Sikker og sporbar dataflyt

– Vi skal jobbe kontinuerlig i årene fremover for å utvikle tjenester i Min side. At vi nå har fått på plass alle bitene av innmelding om rømming er en milepæl mot målet for Min side, nemlig at direktoratets dialog og tjenester er sikre og sporbare og at dataene flyter, lagres og deles enkelt og sikkert, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Rømmingsmelding i Min side består av tre deler:

  • Del 1. Sendes umiddelbart etter at hendelsen er oppdaget eller oppdretter har fattet mistanke om mulig rømming. Kan for eksempel oppdateres med endelig rømmingstall.
  • Gjenfangst. Sendes inn kontinuerlig så lenge det drives gjenfangst i sjøen.
  • Del 2. Sendes senest én uke etter at aktuelle merder er kontrollert og skadeomfanget er endelig fastsatt. Skjemaet er endelig og lukker den aktuelle rømmingshendelsen.
Oppdatert: 01.11.2019