Rømminger på Sunnmøre

Fiskeridirektoratet mottok sist helg melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra to lokaliteter på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad. Lokalitetene ligger i henholdsvis Herøy og Volda kommune.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tilsyn hos selskapet tirsdag. Selskapet har fått pålegg om utvidet gjenfangst og det er til nå meldt om gjenfangst av 86 fisk. Den rømte fisken har en vekt på 2 - 3 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Oppdatert: 01.10.2019