Revidert veileder for søknad om forskningstillatelse

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en revidert versjon av veilederen for søknader om forsknings­tillatelse til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret og denne er nå lagt ut på direktoratets nettsider.

Formålet med revideringen er å bidra til å gi søkerne bedre oversikt over hva som forventes av søknadene og hvilke dokumentasjon som skal vedlegges.

Hvem kan søke

Veilederen beskriver formålet og rammevilkårene som gjelder for ordningen og forklarer søknadsprosessen. Den omtaler hvem som kan søke og hvilke vurderinger Fiskeridirektoratet legger til grunn i saksbehandlingen. Det gis anvisninger for hva som skal fremgå av prosjekt­beskrivelsen og hvilke opplysninger som skal dokumenteres.

Den reviderte veilederen omtaler hvilke forventninger som stilles til kompetanse, og hvilke krav til eventuelle avtaler med eksterne forskningsmiljøer som må oppfylles.

Fiskeridirektoratets forventninger

Det er også en beskrivelse av hvilke forventninger Fiskeridirektoratet har til års- og sluttrapportering av utført forskning i tillatelsene. Det er avslutningsvis satt opp en ikke-uttømmende liste med opplysninger som er relevante og nødvendige å ta med i en søknad om forskningstillatelser.

Les mer om forskningstillatelser

Oppdatert: 14.10.2019