Pålegg om utvidet gjenfangst etter rømt oppdrettslaks på Sunnmøre

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangster og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Ørstaelva, Fyrdselva og Stordalselva og pålegger utvidet gjenfangst.

På bakgrunn av innrapportert snittvekt på observasjoner og gjenfangster i elvene, sees fangstene i sammenheng med en rapportert rømming hos Mowi AS på lokalitet Rønstad og/eller Voldnes.

I samråd med Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir Fiskeridirektoratet Mowi pålegg om utvidet gjenfangst og åpner for at denne kan utføres med garn og not inntil osen av disse vassdragene. Dette gjelder spesielt for Stordalselva, hvor vi vet at laks har blitt observert i større mengder.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker derfor tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området. Slike tips kan meldes til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Gjeldende fiskeregler må følges.

Oppdatert: 10.10.2019