Oppdatering om rømmingen i Sogn

Fiskeridirektoratet har pålagt Slakteriet Brekke AS gjenfangst i Høyangerfjorden.

Etter rømmingen fra Slakteriet Brekke 16. september har selskapets gjenfangst sammen med innrapport fisk fra fiskere til slakteriet kommet opp i ca 4500 fisk. I tillegg kommer fangst fra fritidsfiskere som har meldt inn til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke tips om til dels store fangster av rømt laks i Høyanger, som kan knyttes til rømmingen på Brekke. I den forbindelse har selskapet fått et pålegg om utvidet gjenfangst Høyangerfjorden, med avgrensing Klubben-Fureneset i sør-vest, og fjorden inn til der elvemunningsbestemmelsene overtar. Pålegget har en varighet til og med 4. november.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet vil takke for innmeldte tips, og ønsker fortsatt tips om fangster både fra Høyangerfjorden og andre deler av fjordsystemet.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Mer om rømmingen

Oppdatert: 30.10.2019